موقعیت جغرافیایی

دزفول در شمال شرق خوزستان در 34 مايلي شمال غرب شوشتر و 15 مايلي شمال شرقي تپه هاي بزرگي از شهر باستاني شوش قرار دارد اين شهر بر روي يك فورماسيون سنگ كنگلومرا در ساحل چپ (يا شرق) آبريز بنا شده است. رودخانه دز از مرتفعات غربي ايران در نزديكي بروجرد سرچشمه گرفته و در 69 مايلي جنوب غربي شهر دزفول در محل بند قير به رودخانه كارون مي‌پيوندد در فاصله كمي از اين شهر و رو به سوي شمال كوههاي لرستان قرار دارند كه راه آهن سراسري ايران راه دشوار وپر پيچ و خم خود را از ميان آنها گرفته و پس از دره هاي عميق و تونلهاي بسيار به فلات مركزي ايران در اراك (سلطان آباد) مي رسد. شهر دزفول در واقع خواهر شوشتر است هر دو شهر در اوايل دوره ساساني بنا شده اند و در هر دو يادگارهايي از آن زمان باقي مانده است همچنين ايندو شهر در تاريخ دوران امير وجوه مشتركي داشته اند با اين همه دزفول به استثناي دوره اي كوتاه در ربع دوم قرن نوزدهم هميشه دنباله رو بوده و با تاخير در پشت سر آن حركت مي كرده است. يكي از علل آن اين است كه آب رودخانه دز بر عكس كارون قابل كشتيراني نبوده است اراضي اطراف دزفول نيز از نظر زراعتي مرغوبيت خاكهاي شوشتر را نداشته اند شهر فعلي دزفول در ابتداي دوران خود انديمشك نام داشت و نام دزفول كه تغيير شكل يافته ديز_پول است به معني قلعه _ پل بودن و تا قرن چهاردهم ميلادي در جايي ديده نشده است.
نام شهر از دز يا دژ به معني قلعه و پل مأخوذ است و آن به مناسبت قلعه‌اي است كه براي حفاظت پل معروف رود دز ساخته شده بود.
دزفول داراي 35 مسجد و تعدادي امامزاده و مقابر مقدسه است. شهر دزفول با پيشينة چند هزار ساله از قديمي‌ترين شهرهاي استان خوزستان به شمار مي‌رود. در نوشته‌هاي باستاني پس از طوفان نوح از شهري به نام آوان نام برده شده است.
اين شهر پايتخت تمدن عيلام بوده كه كاوشگران غربي در نيم قرن اخير پس از مطالعات و تحقيقات تصريح كرده‌اند كه آوان همان دزفول كنوني است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 9 =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت