شورا و هیئت مدیره

شورای سازمان

براساس ماده 8اساسنامه سازمان :شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب ازپنج نفر به شرح ذیل می باشد:

الف : استاندار یا معاون عمرانی استانداری بعنوان رئیس شورا

ب: شهردار دزفول بعنوان نائب رئیس و دبیر شورا

ج: یکنفر نماینده از شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

د: یکنفر از معاونین شهرسازی یا عمران شهری شهرداری دزفول به انتخاب شهردار

هـ: رئیس سازمان میراث فرهنگی دزفول

تبصره : کارشناسان پیشنهاد شده توسط شهردار ترجیحا” از متخصصین میراث فرهنگی خواهند بود.

هیئت مدیره سازمان

مرکب از سه نفربعنوان عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل می باشد0

1 –معاون شهردار دزفول درامور عمراني و شهرسازي بعنوان عضو اصلی ثابت که ریاست هیئت مدیره را به عهده خواهد داشت .

2 –دو نفر کارشناس خبره و آگاه به اهداف و امور سازمان از بین کسانیکه حائز تحصیلات عالیه در رشته مربوطه بوده و دارای حداقل 5 سال تجربه عملی باشند بعنوان عضو اصلی انتخابی و یک نفر نیز که دارای شرایط فوق باشد بعنوان عضو علی البدل با معرفی شهردار ، توسط شورا برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره های بعد بلامانع است . حکم انتصاب اعضاء هیئت مدیره توسط شهردار صادر خواهد شد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − شش =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت