بقایای دانشگاه جندی شاپور

جندی شاپور: اولین مرکز فکری جهان
بقایای شهر باستانی جندی شاپور در 10کیلومتری حوزه دزفول درمحدوده روستای شاه آباد درسمت راست جاده دزفول به شوشتر واقع شده است. براساس شواهد وبررسی های باستانشناسی این شهر توسط شاپوراول ساسانی پس از غلبه بر سپاه 70 هزار نفری رومیان درسال 260 م ساخته شد.شیوه شهر سازی این شهر با وضع طبیعی زمین هماهنگی داشت. درآن زمان شهر جندی شاپور از نظر شکوهمندی بسیار بهتر از انطاکیه شام بود واز اهمیت خاصی برخوردار بود. بعد ها بدلیل مهاجرت بسیاری از پزشکان یونانی ودانشمندان آنزمان به این شهر، رفته رفته به یک مرکز علمی تبدیل یافت.این شهر باستانی تا حدود سال 980 میلادی آباد بود ونقش عمده ای در استان خوزستان داشت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت