چالکندی دزفول

رودخانه دز یکی ازپرآب ترین شیرین ترین وگواراترین آبهای جهان محسوب میشود.این رودخانه دردزفول جاری وساریست واز کوههای بختیاری درزاگرس مرکزی سرچشمه میگیردوپس ازپیمایش شمال دزفول ازوسط این شهر عبور میکند.وبعدازحدود300کیلومتر به رودخانه کارون میریزد.
رودخانه دز ازشمال تاجنوب آن در قسمت های مختلف نام های مختلفی داردازجمله: دریاچه دز-چال کندی- کوپیته- تال خانی- تخت سلطان بیشه ها وغیره.
یکی از مناطق بسیار دیدنی وزیبای آن چال کندی میباشدکه در 25 کیلومتری شمال دزفول واقع شده است که برای دسترسی به این مکان زیبا ابتدا باید با ماشین این مسافت را پیموده وسپس حدود 55 دقیقه پیاده روی نموده واز کمرکش دیواره ها وصخره ها خودرا به این محل زیبا برسانیم .آرامش زیبایی سکوت درختان بید نیزارها علفزارها بیشه زارها آب عمیق وآرام از ویژگی های خاص این مکانست .
افرادی که میخواهند آب های خروشان دز را پیمایش نمایند معمولا ازاینجاشروع میکندد.
این افراد باید موارد زیر را رعایت کنند:
1-آشنایی کامل به فن شنا.
2-آشنایی کامل به مسیر پیمایش.
3-استفاده از راهنمای محلی یاافرادی که تجربه قبلی دارند.
4-استفاده از تیوپ لایف ژاکت وقایق بادی.
درمناطق کوپیته وتال خانی جاهایی که دیواره های بلندی دارد غارهای دست سازی درو ن دیوار ها احداث نموده اند ومکانی برای استراحت صبح تا شب میباشد که در زبان دزفولی بان کت میگویند .خنکی عبور آب از کنار آنها نسیم خنک باد از خصوصیات کت هامیباشد.
بهرحال اب نوردی وسفر آبی ما که از چال کندی شروع میشود در تال خانی پایان می پذیرد .ضمنا این مسیر رامیتوان از تال خانی تا دریاچه سد تنظیمی علی کله ادامه داد اما بدلیل کند شدن جریان آب بعلت نزدیکی به حوضچه آرامش دریاچه این سد کمی خسته کننده میباشد.
چال کندی – شهیون ، به طرف رود خانه دز پیاده روی تا کنار آب حدود یک ساعت دارای درخت ، کوه و جنگل ، بیشه زار و چهار فصل میتوان استفاده کرد. از مناطق بکر و دست نخورده رودخانه دز بوده که دو راه دسترسی دارد 1- از طریق کوهنوردی 2- از طریق رودخانه با قایق
از طریق کوهنوردی ابتدا از مسیر پادگان قدس گذشته و پس از طی مسیری کوتاه باید وارد جاده خاکی شویم. به طور کلی حدود نیم ساعت پیاده روی و حدود دو ساعت کوهنوردی نسبتا سختی دارد تا به رودخانه برسیم. کوهنوردان معمولا در تابستان به چال کندی می روند تا در مسیر برگشت همراه با تیوپ های خود سوار بر آب خروشان و زلال دز به پایین رفته و به کت های طارخانی و یا کوپیته برسند که حدود 2تا2.30ساعت روی آب هستند، در مسیر برگشت هم مناطق بکر و بسیار زیبای آنجا را خواهند دید.چون اونجا تنها قسمتی از رودخانه است که دور تا دورش کوه است و شبیه چاله یا دره ای است که رود دز درون اون جاری استانقاط گردشگری شمال شهرستان دزفول بخش شهیون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − یازده =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت