کت های کوپیته و تالخانی

کت ها حفره های غار مانندی هستند که توسط انسان در دیواره های سنگی حاشیه رودخانه دز که از سنگ کانگرومرا تشکیل شده اند ، حفر شده و در طول مسیر رود به تعداد زیاد دیده می شوند.
“دراسکایا” مشرق شناس روسی ، کلمه کت را به کندن معنی کرده است. دیواره های کت ارتفاعی بین 2 تا 4 متر داشته و سقف آنها توسط سنگ های ریز و درشت تزئین یافته اند .
این مسئله که کت ها در چه زمانی و توسط چه افرادی حفر شده اند کاملاٌ مشخص نیست اما آنچه مسلم است این است که مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسای هوا در تابستان که درجه حرارت تا 50 می رسید و نیز استفاده از آب رودخانه و شنا کردن و لذت بردن از این محیط به این اتاقک ها و فضاهای خالی موجود در صخره های مجاور رودخانه پناه آورده و از آنها استفاده می کردند .
کت ها حفره های غار مانندی هستند که توسط انسان در دیواره های سنگی حاشیه رودخانه دز که از سنگ کانگرومرا تشکیل شده اند ، حفر شده و در طول مسیر رود به تعداد زیاد دیده می شوند.
“دراسکایا” مشرق شناس روسی ، کلمه کت را به کندن معنی کرده است. دیواره های کت ارتفاعی بین 2 تا 4 متر داشته و سقف آنها توسط سنگ های ریز و درشت تزئین یافته اند .
این مسئله که کت ها در چه زمانی و توسط چه افرادی حفر شده اند کاملاٌ مشخص نیست اما آنچه مسلم است این است که مردم برای فرار از گرمای طاقت فرسای هوا در تابستان که درجه حرارت تا 50 می رسید و نیز استفاده از آب رودخانه و شنا کردن و لذت بردن از این محیط به این اتاقک ها و فضاهای خالی موجود در صخره های مجاور رودخانه پناه آورده و از آنها استفاده می کردند .
البته امروزه نیز جمع کثیری از مردم ، حتی از شهرهای مجاور در تابستان به این محل ها آمده و ساعاتی از شبانه روز را درون کت ها و کنار آب می گذرانند .
نیز باید یادآور شد که در زمان های گذشته افرادی با عنوان میراب یا آبسالار وظیفه کنترل ورودی به تونل های آبرسانی و شبکه های آبیاری زیر زمینی آن زمان شهر دزفول را برعهده داشتند که این افراد از کت ها جهت اقامت در کنار دهانه ورودی آب به شبکه آبرسانی که در زبان محلی به قنات معروفند ، استفاده می کردند .
درحاشیه رودخانه دربخش شمالی آن درچند کیلومتری قبل از سد تنظیمی ودرمکانی بنام کوپیته که هم اکنون به زیبا شهر معروف شده است شاهد حفاری وساخت برخی از این کت ها هستیم .
درخصوص ساختمان بنای کت ها بجز تعدادی که دارای مسیر دسترسی مناسب به حاشیه رودخانه میباشند .تعدادی دیگر نیز بدلیل عدم مسیر دسترسی ووجود ارتفاع بیش از 15 متر معمولا به شیوه شوادون های خانه های دزفول حفر شده ودارای پلکان مجزا وورودی میباشند. ازنمونه بهترین کت های حاشیه رود دز میتوان به کت های منطقه تال خانی یا همان کوپیته اشاره نمود. درواقع بسیاری از کت های فعلی درحاشیه رود دز بقایای ورودی دردونه ها(قنات ها) ی قرون گذشته میباشند که بعد ها بدلیل عدم استفاده وعدم نگهداری تخریب وبلا استفاده شده وورودی آنها بدلیل دارابودن از موقعیت مناسب جمع آوری آب همانند حوضی زیبا مورد استفاده صاحبان خود قرارمیگیرد.کت ها دارای ابعاد وعمق متفاوتی اند که بستگی به شرایط فیزیکی وجغرافیایی خود ومیزان قرابت با سایر کت های دیگر دارند.صاحبان کت ها ی رود دز نسبت به دیوارکشی محدوده خود اقدام نموده وهرکت دارای مالک خصوصی خود است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + یک =

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت