حاج سیدحسین ظهیرالاسلام

زاده: 11 جمادی الاوب 1247 هجری قمری- ارتحال:دوم رمضان 1377 هجری قمری

ولادتش درروزجمعه 11جمادی الاول سال1274 ه. ق بود.ازعلماءوبزرگان ومفاخرارزشمندعلمی وعملی خطه خوزستان است که عمری رابانبوغ سرشارش ازمحضربزرگان کتب فیض کرد ورایحه خوش علم وفضل ومعرفت ایشان فضای تاریخ آن دیاررامعطرکرده است.

ازسال1278ه. ق تحصیلات خودرادردزفول شروع کردوقرآن راباقرائت خوبی دریک سال یادگرفت ودرشش سالگی مقدمات راازدروس حوزه آغازکردوشرح امثله رانزدملا فتح الله خواند، وسایرکتب مقدمات رانزدحاج ملا فضل الله وحاج ملانصرالله وشرایع رانزدحاج سیدمحمدرضاوالدارجمندش فراگرفت.درسال 1279 ه.ق که مرحوم حاج شیخ جعفرشوشتری به دزفول آمدچون آثاررشدوذکاوت رادرظهیرالاسلام که آنوقت 5ساله بودمشاهده کردعمامه برسروی نهادوقلمدانی از شاهکارهای آقازمان ، نقاش معروف بوی داد.درسن 17سالگی به فرمان پدردرخدمت حاج شیخ جعفرشوشتری برای تحصیلات عالیه به نجف اشرف هجرت میکندودرمهدعلم واجتهادگذشته ازتحصیل علوم فقه واصول وکلام ،به عبادت وتهجدوخودسازی میپردازد.نقل شده که دریک ماه مبارک رمضان افطارش فقط کناره های نان خشک شده درایام سال بودکه باآب ترمیکردوچیزدیگری درسفره نداشت وازوجوهات شریعه استفاده نمیکرد.مراتب عرفان وسیروسلوک رازیرنظرپدرخودطی میکرد.مرحوم ظهیرالاسلام درزمان خودودرمنطقه خوزستان شایدتنهاکسی است که پس از اخذ اجازه اجتهادبه تحصیل فلسفه وعرفان وریاضی پرداخت که شواهدآن درطی بیان حالات وشرح معارف ومعلومات و تالیفات اومعلوم میگردد.سیدهروقت درمنزل خودبرای روضه دهه محرم یادرمسجدبرای ماه رمضان منبرمیرفت انبوه مستعمین بحدی بودکه پشت بام خانه های رااشتغال مینمود.آنقدراهل ریاضت بودکه به مدت 20 سال هرروز 15 جزو ازقرآن راباتدبرقرائت مینمودودرماه مبارک رمضان روزی یک ختم قرآن میکرد.درشب های غالباذکرلااله ال الله را12هزاربارتکرارمینمود.وفات سیددردوم ماه رمضان 1377ه.ق اتفاق افتاد.درزمان درزمان فوتش همسرش نقل میکند که بربالین سیدبودم ناگهان دومرتبه گفت تشریف آوردندوجان به جان آفرین تسلیم نمود.

 

1.7تالیفات:

1-اشعاری به وزن مثنوی2- رشعات نوریه3-مثنوی تحفت الحجازیاسرالاولیا4-مستزادگلشن رازبنام غنچه باز5-مثنوی رفیق الاولیا6-مثنوی جواهرالاسرار7-نفحت الانوار8-صحیفت الاصفیا9-نغمت الاولیا10-مثنوی مشرق الانوار11- فوائدالحسینیه12-مختصری درتاریخ دزفول13-عین الانوار14-دیوان قصائد وغزلیات[1]

[1] – تاریخ علماءوروحانیت دزفول/نویسنده:علی راجی/ناشر:زائر/چاپ دوم بهار1390/ص556

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • نقشه محلات قدیمی دزفول
  • تازه های سایت