Saturday , April 21 2018 | شنبه , اردیبهشت ۱ ۱۳۹۷
بالا نویس
شما اینجا هستید: خانه / شرح وظایف واحدها

شرح وظایف واحدها

شرح وظایف واحد های سازمان

شرح وظایف مدیر عامل سازمان

 

۱- اجرای مصوبات شورای سازمان وهیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه باشد.

۲- پیشنهاد وتامین کادر مورد نیازسازمان براساس تشکیلات مصوب وهمچنین پیشنهاد میزان حقوق ومزایا وپاداش پرسنل به هیئت مدیره.

۳- امضاء کلیه اسناد واوراق مالی تعهد آور

۴- تقسیم کاربین کارکنان وایجاد هماهنگی بین واحد های تابعه واتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان

۵- اجرای مفاد اساسنامه واقدام دراداره امورسازمان وکوشش درجهت پیشبرد اهداف آن.

۶- نمایندگی در برابرادارات،موسسات دولتی وخصوصی-نظارت برکارهای اجرائی سازمان .

 

دفترفنی ونظارت

 

۱-نظارت برپروژه های سازمان وارائه گزارش پیشرفت فیزیکی کاربه مدیریت وهمچنین ارائه پیشنهادات ونظرات در خصوص طرح های اجرائی سازمان وتهیه صورت وضعیت پروژه های عمرانی.

۲- پیشنهاد طرح های عمرانی

۳- اجرای طرح

۴- تهیه ریزمتره وصورتوضعیت

 

امورقراردادها

 

۱- پیگیری استعلامات مربوط به پیمانکاران وارائه آن جهت طرح در کمیسیون معاملات

۲- انعقاد قرارداد با پیمانکاران

۳- پیگیری حسن انجام کارپیمانکاران با هماهنگی ناظر پروژه

۴- پیگیری مطالبات مربوط به پروژه های عمرانی سازمان-تهیه صورت وضعیت پروژه های بافت قدیم شهر.

۵- پیگیری اعتبارات جهت عقد قرارداد

۶- تهیه صورتجلسه کمیسیون معاملات

۷- آنالیز متره وبرآورد آیتم های عقدقرارداد

 

 امور مالی

 

۱-تهیه بودجه وپیشنهاد آن به مدیریت جهت تصویب درهیئت مدیره وشورای سازمان

۲-ثبت دفاترروزنامه کل ومعین وتفضیلی

۳-گرفتن ترازنامه مالی ماهیانه-تنظیم بودجه سالیانه

۴-تنظیم متمم بودجه ،اصلاحیه وطرح آن درهیئت مدیره شورای سازمان

۵-شرکت در کمیسیون معاملات

۶-نظارت وکنترل برخرید ها که توسط کارپردازی صورت می گیرد.

۷-نظارت برنحوه هزینه های سازمان

۸-نظارت برنحوه صدور اسناد پیمانکاری

۹- صدور سند حسابداری

۱۰-حسابرسی اسناد مالی

۱۱-ثبت اسناد در دفاتر روزنامه-کل –معین-تفضیلی

۱۲-ثبت اسناد دررایانه

۱۳-تهیه بیلان ۶ ماهه و۱۲ ماهه

۱۴-تهیه ترازنامه مالی بصورت ۶ ماهه و۱۲ ماهه

۱۵-گزارش سود وزیان به مدیریت وطرح در هیئت مدیره

۱۶- پرنمودن اظهار نامه مالیاتی مربوط به سازمان دراداره دارائی وثبت آن در اینترنت

۱۷-تهیه لیست حقوق وپرداخت آن به پرسنل سازمان

۱۸-برنامه ریزی درکاهش هزینه ها وافزایش درآمدها

۱۹-شرکت درجلسات شورای شهر بصورت ماهیانه

۲۰-تهیه فرم عملکرد سازمان بصورت یک ماهه وارائه آن به شورای شهر وموارد درخواستی مشابه دررابطه با عملکرد سازمان

۲۱-پرداخت حقوق وصدورچک

۲۲-پیگیری مطالبات سازمان

۲۳-رسیدگی وامضاء کلیه اسناد مالی وتنظیم تفریغ بودجه.

 

 امور اداری وکارگزینی

 

۱-پیگیری امورات اداری

۲-پیگیری امورات مربوط به پرسنل سازمان

۳- انجام مکاتبات اداری

۴- نظارت برورود وخروج پرسنل به منظور ایجاد نظم اداری

۵-نظارت برامورات مربوط به پرسنل دبیرخانه

۶-بایگانی-ماشین نویس-نامه رسان وهمچنین امورات خدماتی سازمان

۷- ایجاد تسهیلات لازم جهت پرسنل ورسیدگی به شکایات وحل مشکلات اداری

 

روابط عمومی

 

۱-ارتباطات درون سازمانی نظیر : برقراری ارتباط با کارکنان سازمان مانند: نشریه های درون سازمانی وبرون سازمانی-صندوق انتقادات وپیشنهادات ودیدار با مدیران

۲-ارتباط با رسانه هانظیر:برقرایارتباط با خبرنگاران وسردبیران رسانه های محلی-ملی وبین المللی شامل :مجلات ،رادیو وتلویزیون وسایت های اینترنتی

۳-روابط عمومی سازمانی نظیر:برقراری ارتباط ازطرف کل سازمان(بجز امور کالا)باجامعه برای ارائه تصویری ازسازمان به افکار عمومی مانند: گزارشات عملکرد سالیانه-برگزاری همایش-حضوردر نمایشگاه-صدور اطلاعیه برای ارائه نظرات سازمان به جامعه-بکاربردن عکس-نمودار وپوستر

۴-نگارش نظیر:نوشتن مطالب مختلف درباره اهداف وعملکردسازمان برای مخاطبان مانند: اطلاعیه-اخبار-گزارش های عملکرد و…

۵-مدیریت رویدادها ونمایشگاه ها نظیر: ساماندهی فعالیتهای مختلفی که دریک مجموعه رخ میدهد.

۶- مدیریت امور انتشارات مانند: نظارت بر فرآیند چاپ

۷-امورات فرهنگی واجتماعی نظیر: ارتباط با نخبگان و سیاستمداران محلیو..

۸-همکاری درزمینه مسئولیت های اجتماعی نظیر: ارسال خبرنامه وبروشور-برگطاری نشست ها و…

۹-همکاری در زمینه مدیریت بحران بوسیله اطلاع رسانی شفاف

۱۰- انعکاس فعالیتهای سازمانی از طریق ایجاد ومدیریت سایت اینترنتی

۱۱-ارتباطات راهبردی نظیر: شناسائی مشکلات ونواقص وپیدا کردن راه حل های مناسب جهت رفع آنها بوسیله انجام دادن پژوهش ونظرسنجی برنامه ریزی واجرای یک فعالیت برای ارتقای اعتبار سازمان

 

پژوهش

 

۱-شناسایی و همکاری دانشجویان مستعد در زمینه معماری سنتی مي‌باشند

۲-تدوین و انتشار جزوات، کتب، نشریات و کاتالوگهای تخصصی در زمینه معرفی بافت تاریخی دزفول

۳-تشکیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت استادان و صاحب نظران

۴-ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب برای تهیه پایان نامه های دانشجویی و بهره گیری از آن ها در فعالیتهای سازمان

۵-برقراری تماس با دانشگاهها و مراکز عملی و آموزشی و پژوهشی

۶-برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی و همایشهای علمی لازم

۷-شرکت مستمر در همایش های علمی در زمینه بافت های تاریخی جهت بروز رسانی اطلاعات واحد

۸-ايجاد زمينه ارتباط با ساير سازمانها و مراكز علمي و پژوهشي

۹-تهيه گزارش‌هاي لازم از اقدامات و مراحل پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي

۱۰-همکاری با مهندسین مشاور سازمان در زمینه تهیه طرح های مطالعاتی

۱۱-بررسی طرح های مطالعاتی انجام شده توسط مهندسین مشاور

۱۲-تهیه و بروز رسانی بانک مقالات جهت ارائه در سایت سازمان

۱۳-تهیه لیست عنوان پایان نامه های مرتبط با بافت تاریخی دزفول جهت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ارائه در سایت سازمان

۱۴-تهیه تصاویر قدیمی شهر جهت انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی از طریق فراخوان در سایت سازمان

 

 

واحد طراحی

۱-طراحی پروژه های عمرانی

۲-انجام ترسیمات پروژه های عمرانی

۳-مدل سازی طراحی های صورت گرفته توسط ۳Dmax و photoshop

۴-نظارت بر ساخت و اجرای طزاحی های انجام شده توسط واحد طراحی سازمان

۵-انجام رولوه و عکس برداری از پروژه ها

۶-ارائه شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمتی بناهای تاریخی دزفول

۷-ارائه طرح ها و نماهای سنتی متناسب با بافت تاریخی دزفول

۸-تنظیم صورت وضعیت ها و صورت جلسه های مرمتی اماکن تاریخی و پروژه های عمرانی

 

کارپرداز

 

۱- پیگیری تدارکات

۲- تنظیم اسناد کارپردازی-انجام کلیه خرید اجناس،لوازم ومصالح مورد نیاز باتوجه به صرفه وصلاح سازمان

۳- ثبت اسناد مربوط به کارپردازی دردفتر معین-پیگیری استعلامات خرید وجمع آوری جهت طرح درکمیسیون معاملات

 

 

 

انباردار

 

۱-انجام تحویل وتحول کالا وتایید قبض انبار

۲-کنترل میزان اقلام درورود وخروج

۳–رسیدگی به موجودی انبار

۴-نظارت بر ثبت دفاتر وکارتهای موجود

۵-مراقبت در حفاظت وایمنی انبار.

۶-آمارگیری ماهیانه از اقلام وبررسی نواقص وکاستی ها

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top