بافت گردی

حمام شاهرکن الدین

حمام شاهرکن الدین به شماره ثبت ملی 8379 یکی از بناهای زیبای دوره صفوی در دزفول  می باشد.مجموعه ای که این بنا در آن واقع

بافت گردی

بافت قدیم دزفول با وسعت بالغ بر 200 هکتار در مرکز شهر کنونی دزفول واقع شده که از شمال به خیابان آیت الله قاضی دزفولی از جنوب به خیابان کشاورز از شرق به خیابان آفرینش و از غرب به ساحل رودخانه دز منتهی می شود.

مجموعه بیش از 150 بنای تاریخی ثبت ملی شامل خانه های تاریخی با معماری سنتی و فضاهای دست کنده عمدتا زیرزمینی، معابر باریک و درهم تنیده، ساباط ها، مساجد و بقعه های تاریخی بافت قدیم دزفول را به جاذبه شهری منحصر بفردی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

بازار قدیم دزفول در مرکز بافت تاریخی واقع شده که شامل راسه های آهنگران، مسگران، شیرینی فروشان، نمدمالان و… که دزفول را به قطب تجاری منطقه تبدیل کرده است.

درجبهه غربی بافت سازه های آبی تاریخی و پل باستانی دزفول واقع شده اند با قدمت ساسانی و شکوه مثال زدنی