دزفول نامه

موقعیت جغرافیایی

دزفول در شمال شرق خوزستان در 34 مايلي شمال غرب شوشتر و 15 مايلي شمال شرقي تپه هاي بزرگي از شهر باستاني شوش قرار دارد

جمعیت

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1385 که براساس سرشماری نفوس میباشد ونیز پرسشنامه هایی که براساس نمونه برداری از ساکنین بافت قدیم تهیه

بافت قدیم دزفول

شهر دزفول با قدمتي 5 هزارساله جزء شهرهاي با اهميت است كه داراي بافت قديم به مساحتي بالغ بر 244 هكتار در حاشيه ي رود

پیشینه دزفول

پيشينة تاريخي دزفول : كي لسترنج در كتاب «بلدات الفلافه الشرقيه» كه ترجمه عربي آن در دست است ، درباره دزفول مطالبي نوشته كه ترجمه

دزفول نامه