محله لوریان

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

محله لوریان

وسعت محله: 3.14 هکتار

جمعیت: 554 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 18

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه میش کش- خانه عبدی زاده دباغ- مسجد ملاحاجی- خانه مهدی پاکارزاده- خانه دارابی- خانه دریکوندی- خانه حسینوند ناصری- خانه زرنگ زاده- خانه صفر نان خور- خانه موذن مسجدی- خانه چانه قرمز- خانه رحیمی- خانه قیاسی- خانه نادری- خانه حاجی حسینوند- خانه رمضان چاییده- مسجد ظهیر الاسلام- خانه زنگنه- خانه خوش کلام- خانه صنیع پور- خانه پاکارزاده

مکان های شاخص محله:

مجموعه در هم تنیده گذرها، ساباط ها و ابنیه تاریخی

پروژه های سازمان در محله:

حفاظت ومرمت اضطراری پله ملامنعم- ساماندهی گذر سرآب- ساماندهی گذر سیوند- ساماندهی گذر لوریان- ساماندهی گذر مهراس- مرمت بخشی از خانه عراقی- مرمت بدنه بخشی از پله مقدمیان- مرمت بدنه جنوبی بقعه سید ظهیر- مرمت خانه زمانی- مرمت سابات شکری پور- مرمت ساباط آبشار- مرمت ساباط بندار مقدمیان- مرمت ساباط زرشناس- مرمت ساباط سوبیون- مرمت ساباط کپش- مرمت ساباط ملا حاجی- مرمت مسجد ملاحاجی- مرمت واحیای ساباط زرنگار- مرمت واحیای ساباط سیلانی- ساباط عزیزی پور