محله پولادیون

محله پولادیون

وسعت محله: 2.30 هکتار جمعیت: 377 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 24 ابنیه ثبت ملی محله: مسجد فولادیون مکان های

محله پولادیون

وسعت محله: 2.30 هکتار

جمعیت: 377 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 24

ابنیه ثبت ملی محله:

مسجد فولادیون

مکان های شاخص محله:

مسجد فولادیون- حسینیه یزدیان

پروژه های سازمان در محله:

—-