محله پیرنظر

محله پیرنظر

وسعت محله: 1.33 هکتار جمعیت: 226 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 28 ابنیه ثبت ملی محله: —- مکان های شاخص

محله پیرنظر

وسعت محله: 1.33 هکتار

جمعیت: 226 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 28

ابنیه ثبت ملی محله:

—-

مکان های شاخص محله:

بقعه و حسینیه پیر نظر و خیمه گاه علی اکبر

پروژه های سازمان در محله:

مرمت ساباط بنایی- مرمت ساباط پیرنظر