محله قلعه

محله قلعه

وسعت محله: 9.38 هکتار

جمعیت: 954 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 7

زیرمحله ها:

کوی آیت الله نبوی- کوی آیت الله معزی- قصابان- منصور- احمدکور- قاپی مرتضی علی

ابنیه ثبت ملی محله:

خانه معزی- خانه خلج قصاب- خانه شایگان- خانه کوهی نژاد- خانه تیزنو- مدرسه آیت اله معزی- ساباط پروهان- خانه جوان- ساباط بیدل- خانه ویسی نمدمال- خانه چینی ساز

مکان های شاخص محله:

مسجد قلعه- حسینیه ملاباقر- آل علی- فاطمیه

پروژه های سازمان در محله:

اجرای پلکان آجری شریعتی- احداث پلکان دسترسی پیر اکبر- احداث رواق پارکینگ شریعتی- بازسازی ساباط گوشه دزفولی- بدنه سازی دیوارهای مسجد دروازه- دیوارکشی ملکهای مخروبه محله قلعه- زیباسازی مرکز محله قلعه- ساماندهی پارکینگ شریعتی- مرمت بخش هایی از خانه شایگان وخلج قصاب- مرمت بدنه بیرونی خانه های گذر معزی- مرمت بقعه نبوی- مرمت ساباط سلیم- مرمت ساباط گرگر- مرمت ملک های تجاری مسجد دروازه- مرمت وبهسازی خانه تیز نو- مرمت وبهسازی گذر منصور- مرمت بخشی از خانه تاریخی زرگر- مرمت ساباط گرگر