محله ساکیان

محله ساکیون

وسعت محله: 3.15 هکتار جمعیت: 319 نفر رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 17 ابنیه ثبت ملی محله: —- مکان های شاخص

محله ساکیان

وسعت محله: 3.15 هکتار

جمعیت: 319 نفر

رتبه وسعت محله نسبت به سایر محله های بافت: 17

ابنیه ثبت ملی محله:

—-

مکان های شاخص محله:

مسجد ساکیان- مدرسه علمیه شیخ مرتضی انصاری

 

پروژه های سازمان در محله:

اصلاح فاضلاب کوچه شهدا