طبیعت گردی

دره توبیرون

دره توبیرون درحدود 21 کیلومتری شمال شهر دزفول قراردارد.برای سفربه این دره زیبا که درایام بهار وتابستان گردشگران برای استفاده از طبیعت زیبا وبکر به

چالکندی دزفول

رودخانه دز یکی ازپرآب ترین شیرین ترین وگواراترین آبهای جهان محسوب میشود.این رودخانه دردزفول جاری وساریست واز کوههای بختیاری درزاگرس مرکزی سرچشمه میگیردوپس ازپیمایش شمال

جنگل های دز

جنگلهای طرفین رودخانه دز مملو از درختانی چون گز، پده ، سریم آخرین بازمانده جنگلهای نیمه گرمسیری ایران بوده و تنها زیستگاه اصلی گونه جانوری

آبشار شوی دزفول

آبشار شوي دزفول E50 48 N50 32 تله زنگ، جاذبه اي گمنام در سالن کوه از سلسله جبال زاگرس مي باشد. اين آبشار زلال و