مفاخر و مشاهیر

سید علی کمالی دزفولی

سید علی کمالی دزفولی بیش از نیم قرن به ویژه در علوم قرآنی به پژوهش پرداخت و بی اغراق یکی از پیشگامان عمومی سازی فرهنگ

ملا تقی

زاده: 1280 هجری قمری در دزفول- ارتحال: 1322 هجری قمری دزفول