اماکن زیارتی و مذهبی

بقعه رودبند

آدرس: خیابان 45 متری فتح المبین- تقاطع خیابان ساحلی- جنب پل مقاوت(پل سوم)

اماکن زیارتی و مذهبی

امامزاده محمد ابن موسی کاظم (سبزقبا)

بقعه رودبند

بقعه علی مالک

بقعه حزقیل نبی

بقعه شاهرکن الدین

بقعه پیراکبر

محمدبن جعفر طیار(بن جعفر)

بقعه عباس علی

بقعه سیدمحمود

شیخ اسماعیل قصری

شاه خراسون

مقام علی

سوارغیب

بقعه بابا یوسف

بقعه جابر

پیرنظر

سید صبور

علی ابن زید

علی شلگهی

نخل کلبی خان

قاپی مرتضی علی

زیارتگاه اجاق

—-مساجد تاریخی—-

مسجد جامع دزفول

مسجد لب خندق