ژوئن 8, 2020 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

معرفی سازمان

محدوده تاريخي دزفول در گستره اي به وسعت بيش از 200 هكتار داراي 28 محله وشبكه اي از معابر به طولي فراتر از62 كيلومتر دركناره

اهداف اصلی تشکیل سازمان

ساماندهي محلات و محورهاي بافت قديم و مرمت بناهاي قديمي بسترسازي مناسب جهت اطلاع رساني و اعتماد سازي عمومي ارتقاء دانش و افزايش توانمندي سازمان

ارکان اصلی سازمان و شرح وظایف واحدها

ارکان اصلی سازمان غلامرضا شریعتی: استاندار خوزستان- رئیس شورای سازمان فاضل عبیات: معاونت امور عمراني استانداري خوزستان- جانشین ریاست شورای سازمان محمدعلی دوائی فر: شهردار

شورا و هیئت مدیره

شورای سازمان براساس ماده 8اساسنامه سازمان :شورای سازمان که منبعد شورا نامیده می شود مرکب ازپنج نفر به شرح ذیل می باشد: الف : استاندار

ارتباط با سازمان

آدرس سازمان: دزفول-خيابان امام خميني شمالی- بعد ازمیدان گل- جنب سازمان تبلیغات اسلامی- سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول   ارتباط با روابط عمومی سازمان:

ژوئن 8, 2020 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)