جولای 5, 2020 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

سید علی کمالی دزفولی

سید علی کمالی دزفولی بیش از نیم قرن به ویژه در علوم قرآنی به پژوهش پرداخت و بی اغراق یکی از پیشگامان عمومی سازی فرهنگ

ملا تقی

زاده: 1280 هجری قمری در دزفول- ارتحال: 1322 هجری قمری دزفول

جولای 5, 2020 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)